1995 (5) | 1996 (43) | 1997 (23) | 1998 (29) | 1999 (14) | 2000 (12) | 2001 (15) | 2002 (20) | 2003 (19) | 2004 (20) | 2005 (6) | 2006 (2) | 2007 (8) | 2008 (4) | 2009 (4) | 2010 (6) | 2011 (5) | 2012 (8) | 2013 (8) | 2014 (8) | 2015 (10)
Total 269
번호 시공 업체명 현장명 공사일자
164 [2003] 흥안종합건설(주)  창원현장  2003년02월
163 [2003] 남명건설(주)  진해현장  2003년01월
162 [2003] 대우자동차판매  부천중동현장  2003년01월
161 [2002] LG건설(주)  구미현장  2002년12월
160 [2002] 대우자동차판매  울산갤러리현장  2002년12월
159 [2002] 현대산업개발  방배 APT현장  2002년11월
158 [2002] 신우산업개발  거제 APT현장  2002년10월
157 [2002] 포스코건설(주)  포스틸사옥현장  2002년09월
156 [2002] 새롬건설(주)  창원현장  2002년09월
155 [2002] 롯데건설(주)  롯데마트중계동현장  2002년08월
154 [2002] 케이디건설(주)  안성APT현장  2002년08월
153 [2002] 대아건설(주)  통영LNG현장  2002년08월
152 [2002] 신우산업개발  거제APT현장  2002년07월
151 [2002] SK건설(주)  부산텔레콤현장  2002년07월
150 [2002] 구산건설(주)  당진원당APT현장  2002년06월
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10