1995 (5) | 1996 (43) | 1997 (23) | 1998 (29) | 1999 (14) | 2000 (12) | 2001 (15) | 2002 (20) | 2003 (19) | 2004 (20) | 2005 (6) | 2006 (2) | 2007 (8) | 2008 (4) | 2009 (4) | 2010 (6) | 2011 (5) | 2012 (8) | 2013 (8) | 2014 (8) | 2015 (10)
Total 269
번호 시공 업체명 현장명 공사일자
209 [2007] 진성토건(주)  인천대교현장  2007년01월
208 [2006] SK건설(주)  가락 SK HUB현장  2006년04월
207 [2006] SK건설(주)  평택VIEW현장  2006년01월
206 [2005] 현대건설(주)  하월곡동현장  2005년09월
205 [2005] SK건설(주)  거제 VIEW현장  2005년07월
204 [2005] SK건설(주)  오륙VIEW현장  2005년07월
203 [2005] SK건설(주)  성남테크노파크현장  2005년03월
202 [2005] 대림산업(주)  거금도연륙교현장  2005년01월
201 [2005] 롯데건설(주)  대구신서동현장  2005년01월
200 [2004] 롯데건설(주)  안산마트현장  2004년12월
199 [2004] 롯데건설(주)  인천구월동현장  2004년11월
198 [2004] 삼성중공업  거제도현장  2004년11월
197 [2004] 현대건설(주)  울산달동APT현장  2004년10월
196 [2004] SK건설(주)  부산명륜동현장  2004년09월
195 [2004] 롯데건설(주)  롯데구로마트현장  2004년08월
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10