1995 (5) | 1996 (43) | 1997 (23) | 1998 (29) | 1999 (14) | 2000 (12) | 2001 (15) | 2002 (20) | 2003 (19) | 2004 (20) | 2005 (6) | 2006 (2) | 2007 (8) | 2008 (4) | 2009 (4) | 2010 (6) | 2011 (5) | 2012 (8) | 2013 (8) | 2014 (8) | 2015 (10)
Total 269
번호 시공 업체명 현장명 공사일자
149 [2002] 구산건설(주)  군산폐수종말현장  2002년05월
148 [2002] 신우산업개발  통영,고현 현장  2002년04월
147 [2002] SK건설(주)  분당파크뷰현장  2002년04월
146 [2002] SK건설(주)  성수동교환국사현장  2002년03월
145 [2002] SK건설(주)  부천테크노마트현장  2002년03월
144 [2002] 롯데건설(주)  의왕마그넷현장  2002년02월
143 [2002] 대우자동차  부평메디아나현장  2002년02월
142 [2002] 대림산업(주)  용인수지 APT현장  2002년02월
141 [2001] 롯데건설(주)  목포마그넷현장  2001년12월
140 [2001] 대림산업(주)  대방APT현장  2001년09월
139 [2001] 대산주택(주)  태백APT현장  2001년08월
138 [2001] 홍익건설(주)  태백APT 현장  2001년08월
137 [2001] 마루종합건설(주)  까사미아신사동현장  2001년07월
136 [2001] 롯데건설(주)  충주버스터미널현장  2001년06월
135 [2001] 롯데건설(주)  대전마그넷현장  2001년06월
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10